Jag debuterade hösten 2018 med romanen "Istanbul tutti frutti". Boken är en personlig skildring av staden Istanbul, i vilken jag var bosatt i några år.  Klicka här för att köpa boken! 

Vid sidan av skrivandet arrangerar jag även kurser och workshops i storytelling för företag och organisationer. 

Jag har en licentiat-examen i ekonomi från Lunds universitet. 

Länk till profil hos Författarcentrum